Bij Arnhem hebben nieuwe Britse luchtlandingen de situatie niet kunnen
veranderen. Zware Duitse beschietingen hebben belet dat de Britten buiten Arnhem
hun Kamaraden bij de brug over de Rijn konden vervoegen.

Zuidelijker is Eindhoven bevrijd. In principe is de weg tot Nijmegen vrij.

Intussen heeft de Poolse divisie de bevrijding van het Waasland voltooid en is
ze Zeeuws-Vlaanderen binnengerukt.

18 september 1944

BREST INGENOMEN

Na een beleg van zowat anderhalve maand hebben de Amerikanen dan toch de Franse
havenstad Brest veroverd.

De stad en de haven zijn meer dan volledig verwoest. De Dutisers hebben alle
installaties vernield en de havengeulen met gezonken schepen geblokkeerd.

De Amerikanen hebben bij het beleg ?waarbij ze liefst 10.000 man verloren- de
schade nog vergroot ?door fosfor- en napalmbommen is vrijwel elk huis kapot.

De geallieerden, die nog steeds over te weinig havens beschikten, hoeven niet op
Brest te rekenen om hun bevoorrading te verbeteren. Alleen als de Schelde
opengaat kan daarin verandering komen.