Nog geen twee jaar geleden was Eglebins voorganer, Jean Teughels, al vermoord.
De laatste tijd zijn de aanslagen op rexisten niet meer te tellen.

De plaatsvervangde chef van Rex, Victor Matthijs (Chef Leon Degrelle isn nog
steeds aan het Oostfront) heeft in allerijl zijn veiligheidstroepen (DSI en
Formation B) naar Courcelles geroepen. Intussen zijn de rexisten van Charleroi
daar zelf al met wraakacties begonnen.

17 augustus 1944 CITADEL ST-MALO CAPITULEERT

Het Duitse garnizoen van de Bretogne havenstad St-Malo heeft de strijd
opgegeven. De Duitse generaal von Aulock zei dat hij dit vroegere kapersnest tot
de laatste man zou verdedigen ?zelfs al moest ik die laatste man zijn?.

De generaal had zich verschanst in de reusachtige citadel, waavan de metersdikke
muren dagenlang zijn bestookt met de allerzwaarste bommen. Vandaag is von Aulock
samen met 400 overlevenden naar buiten gekomen, geschoren, in galauniform en nog
altijd even arrogant.

Hij is niet ontevreden. Hij heeft de Amerikanen bijna twee weken opgehouden. De
trotse stad is grotendeels verwoest en de felbegeerde haven onbruikbaar.


Bron: BRTN, Tim Trachet 1994