Ook de vaste bezoekers/vrienden waren weer vroeg aanwezig en konden soms met gevulde tassen huiswaarts keren. Toch liet de grote menigte op zich wachten en helaas, zij zijn ook niet meer gekomen.

Jammer genoeg trokken de Open Dagen van de Koninklijke Landmacht alle belangstelling naar zich toe, ook de voertuigen gingen van de Ginkelse hei niet naar onze militaria- en documentatiemarkt, maar passeerden op enige afstand op weg naar de Open Dagen op de kazernes. Pas toen wij op gingen ruimen kwam een militaire kapel bij ons spelen; helaas net even te laat. Nu moesten we het hebben van toevallige passanten en de mensen die er speciaal voor gekomen waren. De potentiële geïnteresseerden zaten bij de Open Dagen en zijn ons helaas misgelopen. Jammer dat de evenementen niet op elkaar afgestemd waren, bij de Boekenmarkt rond Hartenstein merk je het voordeel van een goede afstemming. Voordeel was wel dat we ruimschoots de tijd hadden om vaak zeer leuke gesprekken met bezoekers en elkaar te voeren.

Zelf ben ik zeer tevreden door een goede ruil, waardoor ik mijn verzameling met diverse, mij onbekende, propagandapamfletten kon uitbreiden. Deze pamfletten werden op het eind van de oorlog met granaten over de vijandelijke linies geschoten. Rond vijf uur kon iedereen zich weer huiswaarts begeven.

Dirk Docter
Foto’s Jim Kreunen, Achterhoeks Museum