De Duitsers verschansen zich steeds meer rond de Scheldemonding. Hun ?Vesting
Schelde-Zuid? loopt van de kust langs het Leopoldskanaal tot aan de Braakman,
een zeearm die Zeeuws-Vlaanderen in twee deelt.

Hitler heeft bevel gegeven de Scheldemonding tot het einde te verdedigen, ook
als de troepen daar ingesloten raken. Zolang dat duurt kan de Antwerpse haven
niet worden gebruikt. De geallieerden hebben trouwens geen plannen voor grote
operaties in dat gebied.

AMERIKAANS OPMARS IN LOTHARINGEN

De Amerikaanse 12de legerkorps heeft Leneville in Lotharingen bereikt. Gisteren
had het al Nancy bevrijd. Iets noordelijker staan de Amerikanen voor de zware
forten van Metz.

Met hetzelfde tempo als de bevrijding van Belgi? heeft het leger van generaal
Patton gewerkt de bevrijding van Noordoost-Frankrijk. Alleen hadden de tansk van
Patton meer last van benzinegebrek, omdat de operaties in Belgi? voorrang kregen
bij de bevoorrading.

Patton wil zo snel mogelijk het Duits industriegebied aan de Saar veroveren.
Intussen hebben de geallieerden troepen die in de Provence zijn geland, het
zuiden van Lotharingen bevrijd.

16 september 1944

TOP QUEBEC OVER MORGENTHAUPLAN

In de Canadese stad Quebec loopt de geallieerde topconferentie naar haar einde.
De Amerikaanse president Roosevelt en de Britse premier Churchill hebben er
gepraat over wat er na de oorlog met Duitsland moet gebeuren.

Ze staan positief tegenover een plan van de Amerikaanse minister van Financi?n
henry Morgenthau. Die wil dat alle Duitse industrie verdwijnt en dat Duitsland
een landbouwstaat wordt. Zo kunnen het ook geen wapens meer produceren.

Het bekend worden van dat plan is door de nazi-propaganda meteen gebruikt: de
Duitsers krijgen nu te horen wat de ?Jood Morgenthau? voor hen in petto heeft
als Duitsland wordt verslagen.

Bron: BRTN 1994