Vier jaar lang hebben we onder Duits militair bestuur geleefd. Geliefd was die ?milit?rverwaltung? zeker niet. Maar voor de militairen waren orde en rust belangrijker dan nazi-ideologie. De bestaande Belgische instellingen bleven grotendeels functioneren en de invloed van de SS bleef beperkt.


Dat zal veranderen. Een civiel bestuur (zoals in Nederland) moet het land op termijn bij het Grootduitse Rijk annexeren. Vlaanderen en wallonie zouden daarin aparte ?rijksgouwen? worden.


Bron: BRTN, Tim Trachet 1994