Om de kunststad te sparen, wiegerde de Duitse bevelhebber Kesselring in Firenze
te vechten. Wel liet hij de bruggen over de Arno vernielen, behalve de beroemde
Ponte Vecchio (waarvan de toegangswegen vol landmijnen werden geplaatst). Voor
de geallieerden betekede dit een extra oponthoud.

Of de snelle geallieerde opmars blijft voortduren is twijfelachtig. In de
Apenmijnen, waar de geallieerden nu voorsta, heeft Kesselring intussen de
?Gotenlinie? laten aanleggen: een rij van honderden bunkers, geschutskoepels,
tankgrachten en andere versterkingen.


Bron: BRTN, Tim Trachet 1994